Kako da Vaši oglasi ostvare što više poseta?

PD-1 baner

Cena banera vidljivog na svim stranama sajta dimenzija 125x125px iznosi 800 dinara za 30 dana oglašavanja. U cenu je uključena izrada banera po Vašem uputstvu. Klikom na baner otvara se stranica sa Vašim oglasima i prikazuje ponudu delova koju imate na našem sajtu. Pozicija banera je u desnom delu sajta pored ostalih banera. Samo pozicioniranje banera određeno je markom vozila ili kategorijom delova u kojoj ste Vi odredili da se Vaš baner prikazuje, odnosno ukoliko ste odredili da se Vaš baner istakne kod proizvođača ~FIAT~ i kategoriji ~Karoserija~ to znači da će se Vaš baner prikazivati među prvim (gornjim) pozicijama u ovim kategorijama. U ostalim slučajevima Vaš baner će se prikazivati po nasumičnom redosledu.
Uslov za isticanje banera je da na sajtu imate više od 20 oglasa.

PD-2 baner

Cena banera vidljivog na svim stranama sajta dimenzija 320x75px iznosi 1200 dinara za 30 dana oglašavanja. U cenu je uključena izrada banera po Vašem uputstvu. Klikom na baner otvara se stranica sa Vašim oglasima i prikazuje ponudu delova koju imate na našem sajtu. Pozicija banera je u središnjem delu sajta pored ostalih banera. Samo pozicioniranje banera određeno je markom vozila ili kategorijom delova u kojoj ste Vi odredili da se Vaš baner prikazuje, odnosno ukoliko ste odredili da se Vaš baner istakne kod proizvođača ~FIAT~ i kategoriji ~Karoserija~ to znači da će se Vaš baner prikazivati među prvim (gornjim) pozicijama u ovim kategorijama. U ostalim slučajevima Vaš baner će se prikazivati po nasumičnom redosledu.
Uslov za isticanje banera je da na sajtu imate više od 20 oglasa.

PD-3 baner

Cena banera vidljivog na svim stranama sajta dimenzija 320x75px, pri čemu baner sadrži link koji vodi van stranica našeg sajta iznosi 3000 dinara za 30 dana oglašavanja. U cenu je uključena izrada banera po Vašem uputstvu. Pozicija banera je u središnjem delu sajta pored ostalih banera. Samo pozicioniranje banera određeno je markom vozila ili kategorijom delova u kojoj ste Vi odredili da se Vaš baner prikazuje, odnosno ukoliko ste odredili da se Vaš baner istakne kod proizvođača ~FIAT~ i kategoriji ~Karoserija~ to znači da će se Vaš baner prikazivati među prvim (gornjim) pozicijama u ovim kategorijama. U ostalim slučajevima Vaš baner će se prikazivati po nasumičnom redosledu.

Isticanje oglasa

Prodavac je u mogućnosti da uz novčanu nadoknadu od simbolicnih 30 dinara po oglasu, istakne svoj oglas u periodu od 30 dana. Vaš oglas ce biti istaknut pri svakoj pretrazi gde je ista marka vozila ili kategorija delova i imaće prioritet kod izlistavanja u odnosu na oglase koji su besplatni. Takodje je vidno istaknut znak da je oglas istaknut čime on postaje upadljiviji od ostalih. Za ovo vreme novi oglasi besplatnih korisnika neće uticati na trenutnu poziciju Vašeg oglasa. Pozicija oglasa i automatsko obnavljanje se menja na određeni vremenski period nasumičnim redosledom, što znači da se pozicija Vašeg oglasa može promeniti više puta dnevno. Time je obezbeđeno da svi prodavci imaju istu šansu prilikom prodaje. Nakon isteka perioda isticanja Vaš oglas se automatski isključuje iz grupe istaknutih sa zadržavanjem broja prikaza.

Ukoliko ste medju navedenim prepoznali mogućnost za reklamiranje ili imate dodatnih pitanja, molimo Vas da nam se javite na e-mail putem kontakt forme