Podaci o preduzetniku

CEWEBNETWORK
PIB: 107590028
Matični broj: 62848944
Šifra delatnosti: 4791
Banka: Intesa
Broj računa: 160-372391-52